Reklama i przyjemność

Ten wzrost konkurencji prowadzi do lepszej jakości i większej asortymentowości wyboru towarów, dzięki większej dostępności do rynków o dużym zasięgu i możliwościom produkowania wyrobów lepiej dostosowanych do wymagań klientów. Na przykład produkty cyfrowe mogą być natychmiastowo dostarczone, dlatego możliwe jest pominięcie pośredników, a nawet całkowite ich wyeliminowanie. Co więcej, kupujący i sprzedający mają ze sobą bezpośredni kontakt, potencjalnie eliminując część kosztów marketingu i ograniczeń powodowanych przez takie interakcje w świecie rzeczywistym? Skutkiem tego może także być kurczenie się kanału i zwiększanie skuteczności dystrybucji; głównie wskutek zredukowanych kosztów stałych w wyniku ujednolicenia, automatyzacji i integracji na dużą skalę, procesów zarządczych. Czas na dokonanie transakcji handlowych może być także zmniejszony, co przekłada się na dodatkową wydajność dla firmy. Jednak takie potencjalne możliwości mogą być ograniczane realiami rynkowymi.