Reklama i przyjemność

Wytypowani eksperci o nowych produktach dowiadują się ze stron Internetowych, po zapoznaniu się z produktem decydują czy chce wziąć udział w projekcie. Jeśli się zgadza wówczas otrzymuje przesyłkę z produktami, broszury, czasem ankiety, nagrania mp3, bywa, że zamiast takiej przesyłki otrzyma pocztą elektroniczną zdjęcia opakowań, nagrania, informacje o produkcie. Po zapoznaniu się z materiałami, z produktem ekspert wyraża swoją opinię o produkcie oraz zbiera opnie swoich znajomych. Następnie otrzymuje drogą elektroniczną ankietę o produkcie, który oceniał oraz o tym z iloma osobami rozmawiał i jakie były ich wrażenia. Po zakończeniu projektu ekspert otrzymuje punkty, które może wymienić na nagrody, ilość punktów zależy od aktywności eksperta.

Podobnie działają fora, na których testuje się produkty, które następnie podlegają ocenie. Wyrażona ocena konsumentów jest bardzo ważna, umożliwia dostosowanie reklamy, tak, aby były przekazane najważniejsze zalety danego produktu lub umożliwia wejście danej rzeczy na rynek.